Tôi là Phan Lâm , hiện tại là marketing online tại Màn rèm Bách Tín Đà Nẵng, tôi làm việc ở đây đã hơn 1 năm rồi. các bạn có thể mua màn rèm tại website: https://bachtin.com.vn/

Như một cơ duyên, khi được một người anh giới thiệu đến công ty màn rèm Bách Tín, tôi không ngần ngại và đến phỏng vấn, xong rồi làm việc cho đến bây giờ

Phan Lâm
Phan Lâm