Giám Đốc

Trần Xuân Kính

Phan Thị Thạnh

kế Toán

Phan Tị Thạnh

Thợ May

Ninh Thị Hoa

màn rèm Bách Tín Đà Nẵng chuyên cung cấp rèm lá dọc văn phòng, rèm cuốn, rèm nhôm, rèm gỗ, rèm vải tại đà nẵng